Agent Tools

Client: Inhouse Product

Category: Website

Date: On Developing

แพล็ตฟอร์มสนับสนุนการทำงานของตัวแทนประกันชีวิต เพื่อให้ สามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้ตัวแทนรู้จักลูกค้ามากขึ้น จนมัดใจลูกค้าได้ รวมถึงจัดการงานขาย ไม่พลาดทุกโอกาส